You are here: Home Giới thiệu

Viet Gia Furniture

Giới thiệu về Việt Gia

Email In PDF.

Nhà máy :

458 Lê Thánh Tôn - Tp. Pleiku - Tỉnh Gia Lai - Việt Nam
Điện thoại : 84 59 3748788 - Fax : 84 59 3748988
Giám đốc: Nguyễn Văn Ngọc  - Wood Processing Engineer
Mobile: 0903 596 112 - ngvangoc@gmail.com

Trụ sở:

162 Cách Mạng Tháng 8 - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai - Việt Nam
Điện thoai : 84 59 3827838

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 09 Tháng 2 2009 09:47 )